Kończąc naukę w zawodzie zdobędziesz umiejętności:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obliczania podatków;
 • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 • prowadzania rachunkowości;
 • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Będziesz mógł pracować:

 • w urzędzie administracji;
 • urzędzie skarbowym;
 • biurze rachunkowym;
 • banku;
 • sekretariacie;
 • agencji celnej;
 • biurze maklerskim;
 • towarzystwie ubezpieczeniowym;
 • stowarzyszeniach i fundacjach;
 • firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • prowadząc własną działalność gospodarczą.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin):

 • 3 tygodnie w kl.2
 • 3 tygodnie w kl.3

Tytuł technika uczeń zdobywa po zdaniu egzaminu na kwalifikacje (AU.36.) i ukończeniu szkoły.

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress