W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu:

  • monitorowania przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • doskonalenia ergonomicznych warunków pracy;
  • oceniania ryzyka zawodowego;
  • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Będziesz mógł pracować:

  • we wszystkich zakładach produkcyjnych;
  • prowadząc własną działalność gospodarczą.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w kl. 3.

Tytuł technika uczeń uzyskuje po zdaniu egzaminu na kwalifikacje (MS.12.) i ukończeniu szkoły.

 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress